The number of registered

animals is growing every day

Preview shelter

enter the required number of characters
look up an animal in the WORLDPETNET registry

SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT W LUBLINIE

Animal shelter data

Shelter name

Schronisko dla Zwierząt w Lublinie

Country

Polska

Region

Lubelskie

Location

Lublin

Postal code

20-331

Street

Pancerniaków

Building number

7

Flat number

- - -

Office phone
opens at

10:00

closes at

19:00

SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT W LUBLINIE - animal-shelter-worldpetnet - #15

Shelter description

Schronisko zostało wybudowane i sfinansowane przez Urząd Miasta Lublina w 2007 r.
Schronisko zapewnia opiekę weterynaryjną i bytową przywiezionym tu zwierzętom. Trafiają tu zwierzęta z wypadków komunikacyjnych, chore, wynędzniałe, będące ofiarami ludzkiej przemocy, obojętności i bezmyślności. Schronisko we współpracy ze Strażą Miejską zajmuje się odławianiem zwierząt zgłoszonych przez mieszkańców Lublina. Wierzymy, że każde przywiezione tu zwierzę będzie u nas przebywało tylko chwilowo. Dlatego jesteśmy zainteresowani prowadzeniem działalności promocyjnej i edukacyjnej ukierunkowanej na formowanie pozytywnych postaw wobec adopcji z jednoczesnym zrozumieniem zasad mądrej adopcji. Zależy nam na tym, żeby raz skrzywdzone zwierzęta, nie zostały pozostawione po raz kolejny. Zasady mądrej adopcji umieściliśmy na naszej stronie internetowej (www.schronisko-zwierzaki.lublin.pl).

Contact the shelter

See on map

Why you should register your pet in WORLDPETNET
Find your pet with WORLDPETNET
Benefits of registering your pet in WORLDPETNET

WHY IS IT WORTH
TO REGISTER YOUR PET?

Marking animals with a microchip is the most durable, effective and completely safe method of quick and reliable identification. Every transponder (chip) has a unique number which enables instant identification of the animal and its owner, helping them reunite faster. However, it is important to remember that a chip is just a transponder with an encoded number. It is not a tracking device and contains no data about the animal or the owner! Therefore, in order to identify a chipped dog or cat, it is necessary that a microchip be registered in a national marked animal database...

Read more

Ensure the safety of your pet

WORLDPETNET news

Published: Oct 29, 2020

REGISTERING A MISSING ANIMAL

Cat / Dog missing – Looking for purebred animalsEvery day many pet owners have to deal with their animals going missing. There are several... read more >>

Published: Apr 24, 2020

Why do pets go missing?

Sometimes, even though we have done everything we could and are very cautious, we fail to protect our pets from going missing or running... read more >>

Published: Mar 27, 2020

SARS-CoV-2 – Coronavirus – are animals dangerous to...

All kinds of information have been making rounds about the SARS-CoV-2 virus, and the media has been bombarding us with increasingly worrying news about... read more >>

Published: Feb 4, 2020

A dog is not a toy! Do not...

Read this letter to Santa and think twice before you give someone a living animal!Dear Santa
My name is Gift and I am a little... read more >>

Published: Oct 27, 2019

Dogs in the winter

While us humans rejoice when winter finally arrives, happy that we can enjoy its many attractions, our four-legged friends may often find it to... read more >>

Published: Oct 25, 2019

Cats and winter

Winter continues its relentless attack - snow and cold its weapons of choice. This time of the year is a difficult period for stray... read more >>