Anzahl der registrierten

Tiere nimmt stetig zu

Inhalt

Gib die erforderliche Zeichenzahl ein
suche nach dem Tier im WORLDPETNET-Register

Veröffentlicht: 18.03.2020

Szanowni Państwo

Letter for databases - header


Szanowni Państwo

Informujemy, że właśnie rozpoczęła swoją działalność platforma WORLDPETNET, umożliwiająca zrzeszanie wszystkich krajowych baz rejestrujących zwierzęta oznakowane elektronicznie z całego świata.


CZYM JEST WPN?

•    JEST BAZĄ WSZYSTKICH BAZ na świecie, lokalnych i krajowych, rejestrujących informacje o zwierzętach oznakowanych

•    Jest centralnym rejestrem, w którym odnajdziesz jakiekolwiek zarejestrowane w bazie partnerskiej zwierzę, bez konieczności przeszukiwania każdego z rejestrów osobno

•    Jest szansą na to, aby wszystkie dane dotyczące oznakowanych zwierząt znalazły się w jednym, ogólnie dostępnym miejscu, ułatwiając i skracając ich identyfikację


CO JEST GŁÓWNYM CELEM WPN?

•    Jak najszybsza identyfikacja zwierzęcia oraz odnalezienie jego właściciela w celu umożliwienia powrotu do domu!


CO CI GWARANTUJE?

•    Szybkość, łatwość i najwyższą skuteczność identyfikacji każdego oznakowanego zwierzęcia

•    Intuicyjną obsługę oraz współpracę opartą na jasnych zasadach, bez jakichkolwiek ograniczających zobowiązań

•    Uproszczoną procedurę nawiązania współpracy, weryfikacji, wyłącznie drogą elektroniczną – bez konieczności składania dokumentacji w wersji papierowej


DOGODNE FORMY WSPÓŁPRACY

•    Nie musisz obawiać się jakichkolwiek ograniczeń, sankcji czy rygorystycznych zobowiązań – finansowych ani regulaminowych; przystąpienie do Worldpetnet jest usługą bezpłatną dla baz krajowych i lokalnych

•    Dane osobowe zgromadzone w każdej bazie członkowskiej są w najwyższym stopniu zabezpieczone przez najnowocześniejsze oprogramowanie i nie będą przetwarzane w celach innych niż wskazane wyżej

•    Przekazywanie rejestrów zwierząt oznakowanych do Worldpetnet nie jest związane z żadnymi ograniczeniami ani wytycznymi np. w kwestii typu kodu numerycznego itp.


Letter for databases - footer

DLACZEGO STWORZYLIŚMY WPN?

W ostatnich latach świat otworzył granice dla ludzi oraz zwierząt towarzyszących, którzy podróżują lub zmieniają miejsce zamieszkania. Ogromna ilość zwierząt znajduje też nowe domy daleko od miejsca ich urodzenia a lokalne, krajowe bazy nie zapewniają  możliwości skutecznego wyszukiwania czworonogów, które wyjechały poza granice rodzimego kraju.

Z uwagi na liczne migracje, traci obecnie sens identyfikacja zwierząt ograniczona wyłącznie do terenu jednego kraju. Worldpetnet – jako pierwszy na świecie – podjął wyzwanie zjednoczenia, scentralizowania wszystkich baz, które prowadzą rejestry zwierząt trwale oznakowanych. Dzięki ich zespoleniu możliwe jest zbudowanie bazy o charakterze światowym. Poprzez nawiązanie współpracy z platformą, Państwo także możecie stać się współtwórcami rozwiązania, na które oczekiwało mnóstwo właścicieli, hodowców, organizacji działających na rzecz zwierząt oraz lekarzy weterynarii.

Worldpetnet jest platformą, która wykracza poza granice narodowości, kraju, pochodzenia czy miejsca zamieszkania, gdyż jej ideą przewodnią jest stworzenie spisu zwierząt oznakowanych pozbawionego granic.SZYBKA I PEWNA IDENTYFIKACJA SPOSOBEM NA POWRÓT CZWORONOGA DO DOMU

Dzięki danym zarejestrowanych zwierząt oraz ich właścicieli, identyfikacja zwierząt towarzyszących z całego świata stanie się szybka i prosta, dająca stuprocentową gwarancję na bezproblemowe odnalezienie właściciela bez względu na miejsce zamieszkania czy tymczasowego pobytu.  Poszukiwanie pożądanego numeru mikroczipa automatycznie obejmować będzie wszystkie bazy zrzeszone na platformie WPN bez konieczności posiadania wiedzy, w której z nich zawierzę zostało zarejestrowane.

Centralizacja numerów mikroczipów zdeponowanych przez bazy współpracujące z WPN nie tylko usprawni proces identyfikacji, ale również zwiększy atrakcyjność baz członkowskich, stanowić będzie formę promocji i darmowej reklamy. Zastosowane w Worldpetnet rozwiązania są gwarancją na odzyskanie zaginionego przyjaciela i jego szybki powrót do domu, toteż każdy świadomy właściciel czy hodowca będzie dążył do tego, aby zarejestrować swoje czworonogi w bazie, która pozwoli na zapewnienie mu bezpieczeństwa w każdym zakątku świata.


JUŻ TERAZ ZOSTAŃ PARTNEREM WORLDPETNET I SPRAW, ŻE TWOJA BAZA BĘDZIE JESZCZE BARDZIEJ SKUTECZNA, POMOCNA I POPULARNA!ZOBACZ LISTĘ WSZYSTKICH BAZ ZWIERZĄT NA ŚWIECIE


Warum lohnt es sich, ein Tier bei WORLDPETNET zu registrieren?
Finde Dein Haustier mit WORLDPETNET
Vorteile der Tierregistrierung bei WORLDPETNET

Warum macht es Sinn,
ein Tier zu registrieren?

Die elektronische Kennzeichnung von Tieren mithilfe eines Mikrochips ist die dauerhafteste, effektivste und absolut sichere Methode zur schnellen und zuverlässigen Identifizierung. Nur dank der eindeutigen Transpondernummer (Chipnummer) ist es möglich, den Besitzer sofort zu identifizieren und ausfindig zu machen und somit das Tier nach Hause zurückzubringen. Es gilt jedoch zu beachten, dass der Mikrochip selbst nur ein Transponder ist, in dem eine Nummer codiert wurde. Der Mikrochip erfüllt weder eine Verfolgungsfunktion noch beinhaltet er Angaben zum Besitzer bzw. zum Tier! Damit die Identifizierung eines gekennzeichneten Hundes oder einer Katze möglich ist, muss der Mikrochip in einer nationalen Datenbank gekennzeichneter Tiere registrie...

Mehr lesen

Sorge für die Sicherheit Deines Haustieres

Aktuelles von WORLDPETNET

Veröffentlicht: 29.10.2020

ANMELDUNG DES VERLORENEN HAUSTIERES

Eine Katze, ein Hund entlaufen - Suche nach reinrassigen Tieren
Jeden Tag stehen viele Tierhalter vor dem Problem, dass ein Haustier entlaufen ist. Es kann... weiterlesen >>

Veröffentlicht: 27.03.2020

SARS-CoV-2 – Coronavirus – are animals dangerous to...

All kinds of information have been making rounds about the SARS-CoV-2 virus, and the media has been bombarding us with increasingly worrying news about... weiterlesen >>

Veröffentlicht: 27.10.2019

Dogs in the winter

While us humans rejoice when winter finally arrives, happy that we can enjoy its many attractions, our four-legged friends may often find it to... weiterlesen >>

Veröffentlicht: 25.10.2019

Cats and winter

Winter continues its relentless attack - snow and cold its weapons of choice. This time of the year is a difficult period for stray... weiterlesen >>