Ilość zarejestrowanych

zwierząt ciągle rośnie

Polityka prywatności - WORLDPETNET

wprowadź wymaganą ilość znaków
wyszukaj zwierzę w rejestrze WORLDPETNET

Polityka prywatności - WORLDPETNET

Polityka prywatności - worldpetnet

§1 Postanowienia Ogólne


1. Administratorem danych jest RFOG POLAND Tomasz Paszkowski z siedzibą w Gryficach, ul. Starogrodzka 1/2, NIP: PL8571157213, REGON: 811833063. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

2. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu).

3. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”, „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

4. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

5. Dane osoby tworzącej konto użytkownika podawane we wniosku na WORLDPETNET są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych;

6. Korzystanie przez Ciebie z WORLDPETNET, w tym pobieranie aplikacji mobilnej lub korzystanie z powiązanych z nimi usług i narzędzi, możliwe jest jedynie po zapoznaniu się z postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności i Regulaminu WORLDPETNET.


§2 Administrator Danych


1. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto w WORLDPETNET, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres siedziby organizacji.

2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,

3. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

4. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: help@worldpetnet.com

5. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

6. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

7. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

8. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

9. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.

10. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.


§3 Przetwarzanie danych osobowych przez RFOG POLAND, w tym ich pozyskiwanie i przechowywanie


1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie lub ich niepełne podanie uniemożliwi prawidłowe korzystanie z funkcjonalności udostępnianych przez firmę RFOG POLAND Tomasz Paszkowski. Bez podania wszystkich wymaganych danych nie jest również możliwe zawarcie umowy o świadczeniu usług.

2. Utworzenie Konta przez Użytkownika wymaga podania przez Ciebie informacji identyfikujących. Takie dane mogą obejmować: nazwę organizacji, numer identyfikacji podatkowej, adres e-mail, adres korespondencyjny. Bez podania wszystkich wymaganych danych nie jest również możliwe zawarcie umowy o świadczeniu usług.

3. RFOG POLAND Tomasz Paszkowski pozyskuje i przechowuje wyłącznie dane osobowe osób/podmiotów korzystających z następujących usług:
• rejestracji Konta Użytkownika
• rejestracji Konta Użytkownika typu – Baza
• korzystania z funkcjonalności ALERT PET IS LOST
Nie pozyskujemy, nie przechowujemy ani nie przetwarzamy danych osobowych właścicieli zwierząt oznakowanych, rejestrujących swoje zwierzęta w bazach zintegrowanych z WPN. Dane te pozostają do wyłącznej wiadomości w/w baz – krajowych/lokalnych.

4. Wszystkie dane osobowe są pozyskiwane podczas czynności podejmowanych w związku z zakresem świadczonych przez RFOG POLAND Tomasz Paszkowski następujących usług:

• korzystania z funkcjonalności oferowanych przez WORLDPETNET (m.in. procesu przesyłu określonych danych zwierząt znajdujących się w rejestrach baz krajowych);

• zawierania i realizowania umów o świadczenie usług zawartych za pośrednictwem strony internetowej lub korespondencji e-mail;

• przesyłania informacji o zmianie warunków świadczenia usług i regulaminów;

• obsługi reklamacji w przypadku ich złożenia, należności i roszczeń związanych z zawartymi umowami, w tym prowadzenie procesu reklamacyjnego i windykacyjnego, a także obsługa próśb przekazywanych przez Użytkowników;

• prowadzenie korespondencji

• sporządzania dokumentacji zawieranych umów;

• obsługi zgłoszeń od Użytkowników (m.in. przez formularz kontaktowy);

• kontaktowania się z Użytkownikami, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług;

• zapewnienie bezpieczeństwa usług, przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom;

• przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania wywiązania się przez RFOG POLAND Tomasz Paszkowski z obowiązków wynikających z przepisów prawa).


§4 Zabezpieczenie danych


W celu zabezpieczenia danych osobowych Użytkownika przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, zebraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, stosowane są środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. Administrator wykorzystuje przede wszystkim środki techniczne zapobiegające przed pozyskiwaniem lub modyfikowaniem danych przez osoby nieuprawnione. Administrator zabezpiecza zbiory danych przed dostępem podmiotów nieupoważnionych, zapewnia dostęp do konta Użytkownika wyłącznie po uwierzytelnieniu obejmującym podanie indywidualnego loginu oraz hasła. Ponadto dane podawane przez Użytkownika w czasie wypełniania i przesyłania formularzy internetowych są szyfrowane przez wykorzystywanie certyfikatów SSL.


§5 Pliki cookies


1. Witryna WORLDPETNET.COM używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

3. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.

4. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy RFOG POLAND Tomasz Paszkowski w celu optymalizacji działań.

5. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na tej stronie.

6. Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.Dlaczego warto zarejestrować zwierzę w WORLDPETNET
Odnajdź swojego pupila z WORLDPETNET
Korzyści rejestracji zwierzęcia w WORLDPETNET

Dlaczego warto
zarejestrować zwierzę?

Elektroniczne znakowanie zwierząt za pomocą mikroczipa jest najtrwalszą, najskuteczniejszą i absolutnie bezpieczną metodą umożliwiającą szybką oraz rzetelną ich identyfikację. Tylko dzięki niepowtarzalnemu numerowi transpondera (chipa) możliwa jest natychmiastowa identyfikacja oraz odnalezienie właściciela a tym samym, powrót zwierzęcia do domu. Należy jednak pamiętać, że sam mikrochip jest jedynie transponderem, w którym został zakodowany numer. Mikrochip nie posiada funkcji namierzania, nie zawiera też żadnych informacji o właścicielu ani zwierzęciu! Aby więc identyfikacja oznakowanego nim psa czy kota była możliwa, konieczna jest rejestracja mikrochipa w krajowej bazie zwierząt oznakowanych...

Czytaj więcej

Zapewnij bezpieczeństwo swojemu pupilowi

Aktualności WORLDPETNET

REJESTRACJA ZAGINIONEGO ZWIERZĘCIA
Opublikowano: 29 paź 2020

REJESTRACJA ZAGINIONEGO ZWIERZĘCIA

Zaginął Kot / Pies - Poszukiwanie zwierząt rasowych. Każdego dnia wielu właścicieli czworonogów mierzy się z problemem, jakim jest zaginięcie zwierzęcia. Powodów zaginięć może... czytaj dalej >>

Pies na plaży – wypoczynek czy problem?
Opublikowano: 1 lip 2020

Pies na plaży – wypoczynek czy problem?

Co na to przepisy? Jako właściciele czworonogów mamy prawo swobodnego poruszania się ze swoim pupilem. W wielu krajach nie istnieją ustawy ani też akty... czytaj dalej >>

Dlaczego nasze zwierzęta giną?
Opublikowano: 24 kwi 2020

Dlaczego nasze zwierzęta giną?

Czasami, pomimo usilnych starań, daleko posuniętej przezorności i rozwagi nie udaje nam się uchronić pupila przed zaginięciem lub ucieczką. Często decydują o tym czynniki,... czytaj dalej >>

Koronawirus SARS-CoV-2  – czy zwierzęta nam zagrażają?
Opublikowano: 27 mar 2020

Koronawirus SARS-CoV-2 – czy zwierzęta nam zagrażają?

Na temat wirusa SARS-CoV-2 słyszeliśmy chyba już wszystko. Media prześcigają się w emitowaniu coraz bardziej niepokojących informacji na temat narastającego zagrożenia pandemią. W natłoku... czytaj dalej >>

Pies to nie zabawka! Nie dawaj go w prezencie...
Opublikowano: 4 lut 2020

Pies to nie zabawka! Nie dawaj go w...

Przeczytaj list do św. Mikołaja i zastanów się zanim podarujesz w prezencie żywe zwierzę! Kochany Święty Mikołaju! . Nazywam się Prezencik i jestem małym... czytaj dalej >>

Pies zimową porą
Opublikowano: 27 paź 2019

Pies zimową porą

Podczas gdy my – ludzie, cieszymy się wraz z nadejściem zimy z możliwości korzystania a atrakcji jakie niesie ona ze sobą, dla naszych czworonożnych... czytaj dalej >>

Koty zimą
Opublikowano: 25 paź 2019

Koty zimą

Zima kontynuuje swoje natarcie sypiąc śniegiem i wiejąc chłodem. W tych trudnych dla wolno żyjących kotów dniach, powinniśmy ze szczególną skrupulatnością zwracać uwagę na... czytaj dalej >>

    

/pl/polityka-prywatnosci /en/privacy-policy /de/datenschutzerklaerung /fr/politique-de-confidentialite /es/politica-privacidad